جشنواره فیلم «شهرنما» در آگاهی بخشی جامعه نسبت به فرزندآوری مؤثر است

دسته بندی : اخبارتاریخ : ۳۱ / فروردین / ۱۴۰۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری همچون جشنواره فیلم «شهرنما» می تواند به یادآوری مستمر افراد جامعه نسبت به فرزندآوری منجر شود.

وحید محمدی شاهرخی اظهار کرد: به دنبال ابلاغ سیاست های کلی جمعیت مقام معظم رهبری و مصوبه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، دستگاههای متعددی مکلف به بکارگیری تمامی ظرفیت خود در راستای افزایش نرخ جمعیت و جوانی جمعیت شدند.

وی حضور قشر فعال، جوان و محرک جامعه را در انجام فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مؤثر خواند و گفت: به منظور پیشگیری از روند پیری جامعه بایستی در راستای جوانی جمعیت، صیانت از خانواده و رشد جمعیت گام های اساسی برداریم.

محمدی شاهرخی با اشاره به اهمیت نقش شهرداری و دانشگاه در ترویج فرهنگ و تربیت و اطلاع رسانی و آگاهی دادن به جامعه در حوزه جوانی جمعیت و خانواده، تصریح کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری و نمایش آثار در معرض عموم می تواند به یادآوری مستمر افراد جامعه مؤثر باشد.

وی زیست عفیفانه را یکی از موضوعات محوری جشنواره سراسری فیلم «شهرنما» بیان کرد که می تواند در صیانت از رشد جمعیت و تحکیم و پایداری خانواده موثر باشد و گفت: فیلمسازان می توانند در این حوزه آثار مطلوبی تولید کرده و به نمایش بگذارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در ادامه با اشاره به نقش بسیار مهم بهورزان خانه های بهداشت و مراکز بهداشت روستایی و مراقبین سلامت در شهر، افزود: آمادگی خود را برای همکاری با فیلمسازان و علاقمندان در این حوزه اعلام می کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت نقش کارشناسان و متخصصان زنان و زایمان در سلامت مادران، فرزندآوری و تعداد فرزند بالا در تربیت بچه ها و سلامت روح و روان خانواده مؤثر بوده و می تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی جشنواره مدنظر قرار گیرد.

محمدی شاهرخی با بیان اینکه اجرای سیاست های حوزه جمعیت و خانواده در بلندمدت تأثیرگذار خواهد بود و برگزاری رویدادهای هنری می تواند در این امر نقش آفرین باشد، گفت: برای خروج از بحران جمعیت می توان با تولید آثار هنری درخور، ضمن تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، در راستای برنامه های وزارت بهداشت نیز اقدامات مطلوبی صورت گیرد