آثار فیلمسازان باید متناسب با موضوعات جشنواره فیلم «شهرنما» باشد

دسته بندی : اخبارتاریخ : ۳۱ / فروردین / ۱۴۰۳

دبیر علمی جشنواره سراسری فیلم «شهرنما» از فیلمسازان خواست متناسب با محورهای جشنواره اثر تولید کنند و افزود: این رویداد فرصت خوبی است تا سایر شهرداران به این قضیه توجه کنند و ضمن آشنایی با آیین ها، فرهنگ و مردم شناسی، با منطقه آشنا شوند و بر اساس همین رویکرد، در این مناطق اثرآفرینی کنند.

حسن نجفی دبیر علمی جشواره فیلم «شهرنما» در گفت و گو با رادیو فرهنگ پیرامون برگزاری جشنواره فیلم سراسری «شهرنما» در رفسنجان، اظهار کرد: در زمینه شهر و شهروندی جشنواره های مختلفی در کشور و کشورهای دیگر داشته ایم و همیشه سینما در خدمت زیست بهتر و ارتقاء زندگی اجتماعی و شهرنشینی بوده است.

وی افزود: سینما به عنوان یک ابزار در دست شهرداران یا دولتمردان قرار داشته است تا از این طریق پیام هایشان را به مخاطبان و افرادی که در جامعه شهری زندگی می کنند، برسانند و خوشبختانه مدیران شهر رفسنجان به این امر توجه کرده اند.

دبیر علمی جشنواره فیلم «شهرنما» با اشاره به اینکه جشنواره از دوم تا یازدهم بهمن در رفسنجان برگزار می شود، گفت: زمان در نظر گرفته شده برای فیلم ها از وجوه تمایز این رویداد با سایر جشنواره هاست؛ لذا ایجاز و ایهام در این فیلم ها نقش اساسی ایفا می کند.

وی با بیان اینکه علاقمندان برای شرکت در جشنواره می توانند تا پایان دی ۱۴۰۲ به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه کنند، ادامه داد: فیلم های ارسالی باید در سه قالب داستانی، مستند و انیمیشن و در مدت زمان ۹۰ ت۱۲۰ ثانیه تولید شوند.

نجفی افزودن بخش علمی را وجه تمایز این رویداد با سایر جشنواره ها دانست و تصریح کرد: برای آنکه مولفه های سینما در خدمت شهر و شهرنشینی باشد، در طول برگزاری جشنواره در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی فردی و اجتماعی جلسات مختلفی را برگزار می کنیم.

وی دامه داد: این جلسات صرفاً محدود به نمایش فیلم و نقد و بررسی آن نیست و از آنجا که با هزینه مردم شهر رفسنجان برگزار می شود، باید عایدی بهتری داشته باشد و به شهر و مدیران شهری کمک کند.

دبیر علمی جشنوره «شهرنما» گفت: این بخش تلاش می کند در سه محور شهر، امید و آینده با عناوینی از قبیل جمعیت، فرزندآوری، فرهنگ شهرنشینی و حقوق شهروندی به نقش و تأثیرات مدیریت شهری بر زیست بهتر، امیدآفرینی و آینده بهتر تمرکز کرده و نقش سینما و رسانه را در این تعامل جستجو کند.

وی با اشاره به اینکه بعضی فیلم ها در همه جشنواره ها شرکت می کنند، از فیلمسازان خواست متناسب با محورهای جشنواره فیلم «شهرنما» اثر تولید کنند و افزود: این رویداد فرصت خوبی است تا سایر شهرداران به این قضیه توجه کنند و آیین ها، فرهنگ و مردم شناسی را بینند و با منطقه آشنا شوند و بر اساس همین رویکرد، در این مناطق اثرآفرینی کنند.

نجفی ادامه داد: ایده آل جریان فرهنگی در این است که هنرمند راهگشا و راهبر باشد؛ در بسیاری از جشنواره ها هنرمندان بیست گام عقب تر هستند؛ تعامل میان مدیر و هنرمند جامعه خیلی مهم است و باید به هم جهت بدهند.

وی با انتقاد از نبود موضوع منافع ملی در فیلم ها، گفت: ما هنوز مؤلفه های سینمایی ملی خودمان را نمی دانیم و در طول تاریخ سینما به اندازه یک سفال از دل زمین اثر نداریم که نمایانگر تاریخ و دوره ما باشد.